Diensten

subsidiescan

Er zijn op dit moment meer dan 1.600 actuele regelingen waarop bedrijven en/of instellingen een beroep kunnen doen, afhankelijk van het voorgenomen traject. Deze regelingen bevinden zich op diverse niveau’s:

– lokaal (gemeenten, particuliere fondsen),

– regionaal (intergemeentelijke initiatieven, samenwerkende landsgrensgebieden, provincies),

– nationaal (diverse ministeries, nationale fondsen)

– Europees (Europese Commissie)

Een groot aantal activiteiten kan daarbij ondersteund worden: het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het uitbesteden van onderzoek aan een derde partij (kennisinstelling, universiteit, hogeschool), marktonderzoeken, handelsmissies, onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten, demonstratieprojecten, proefprojecten, investeringstrajecten etc.

Wij brengen voor u die regelingen in kaart die aansluiten bij uw voorgenomen activiteiten. Zodoende krijgt u inzichtelijk onder welke voorwaarden u wellicht in aanmerking kunt komen voor subsidie. U maakt dan zelf de keus of en in hoeverre u hiermee rekening houdt bij de invulling van uw project. Tevens wordt duidelijk bij welke instantie of combinatie van instanties u subsidie kunt aanvragen.

Wij leveren uitgebreide scans op met actuele informatie, inclusief de gegevens van de subsidieverstrekker, de doelstelling van de regeling, de projectvoorwaarden en de minimale en maximale hoogte van de te verwachten subsidie. Voor het opleveren van een scan vragen wij een vast bedrag.