Diensten

administratie

Het aanvragen van subsidie is de eerste stap in een subsidietraject. De tweede stap is het zorg dragen voor de verzilvering van hetgeen bij eerste beschikking is toegezegd. Een zeer belangrijk traject, dat vaak in eerste instantie onvoldoende in ogenschouw wordt genomen. Om een 100% subsidietoekenning te garanderen dient te allen tijde een vorm van projectadministratie te worden bijgehouden. Soms wordt dit aangevuld met het aanleveren van tussentijdse en einddeclaraties in combinatie met inhoudelijke rapportages.

Wij kunnen dit voor u managen. Wij leveren u de nodige tools aan om uw administratie te kunnen laten voldoen aan de door de subsidieverstrekker gestelde eisen.

Wij laten u weten wanneer er eventueel gerapporteerd moet worden.

Ook controleren wij uw bestaande administratie op toereikendheid. Voor het aanleveren van de tools en het uitvoeren van deze controle berekenen wij geen aparte kosten.

Wanneer de subsidiënt uw organisatie komt bezoeken en controleren, zijn wij hierbij aanwezig, indien u dit wenselijk acht.

Wij vinden dat dit onderdeel uitmaakt van onze service en brengen hiervoor separaat geen kosten in rekening.

Wenst u van ons een inhoudelijk inzet (bijhouden urenregistraties, uitwerken rapportages) dan berekenen wij een uurtarief of spreken een vast bedrag af.