Over ons

Plettenburg Subsidie Advies adviseert bedrijven en instellingen in het gehele spectrum van subsidie advisering. Naast het onderzoeken van concrete subsidiemogelijkheden voor uw projecten, kunnen wij het gehele subsidieaanvraagtraject uit handen nemen. Ook assisteren wij in het administratieve traject na ontvangst van een positieve subsidiebeschikking. Daarnaast kunnen wij begeleiden bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. 

Plettenburg Subsidie Advies is een klein bedrijf bestaande uit gedreven academisch geschoolde subsidie consultants. Wij weten de activiteiten van onze klanten om te zetten in succesvolle subsidie-aanvragen met een hoog scoringspercentage.

 Dit hoge scoringspercentage kan als volgt worden verklaard:

  • wij beschikken over een hoog en actueel kennisniveau van subsidie- en fondsregelingen

 

  • wij hebben bijna twintig jaar ervaring in het aanvragen van subsidies en fondsen op tal van uiteenlopende terreinen waardoor wij de nodige kunde hebben opgebouwd

 

  • wij werken zeer klantgericht, proberen daarbij zoveel mogelijk werk bij onze klanten uit handen te nemen

 

  • wij kunnen in zeer korte tijd, vlak voor deadlines, prestaties leveren

 

  • wij streven naar het opleveren van uitstekende producten, subsidiescans, subsidie-aanvragen, administraties, voortgangs- en eindrapportages, tussen- en einddeclaraties.